CV

CV

Utställningar i urval

2020 ”Motvind” Designcentrum Östersund

2019 ”Terra Incognita” separatutställning, Järpens kulturhus

2019 ”Mitt-salong”, LAT63, Östersund

2019 ”Terra Incognita” separatutställning på Drejeriet

2018 ”Vad blir det då?” separatutställning på Drejeriet

2016 ”Hög Tid” grupputställning på Jamtli

2014  ”Bit ihop och bit ifrån”, grupputställning på Mittuniversitetet Östersund

2014  ”Konst i Byn”, Land Art i Ljusdal

2014  ”Filmkonst”, grupputställning, Galleri Mono

2014  ”Textil vårsalong”, samlingsutställning Jamtli

2013  ”GRATIS PENGAR”, separatutställning Tullgatan 6 Östersund

2013  Land Art i Espnäs

2013  ”MANNA”, separatutställning, Drejeriet Östersund

2012  ”Limited edition”, Drejeriet Östersund

2012  ”K. 75”, Jubileumsutställning på Exercishallen Norr Östersund

2012  Konstens vecka, representerad hos Hamngatan 10 Östersund

2012  ”Spel för Galleriet”, samlingsutställning på Lars Bolin Gallery

2012  ”By Subconsciuos Hands”, separatutställning, Lars Bolin Gallery

2012  ”Experimentell skulptur”, gemensamt projekt med Drejeriets medlemmar

2012  ”Textil idioti”, Länsbiblioteket

2012  ”IDEELL IDIOTI”, separatutställning Drejeriet Östersund


Samt deltagit i Drejeriets årliga sommarutställning och julutställning sedan 2011


Uppdrag/utsmyckning

2019 ”Synergi”, konstnärlig gestaltning, Östersund Frösö Ridklubb

2017  Nattvardskärl till Svenska Kyrkan, Odensala

2014  Nattvardskärl till Svenska Kyrkan, Lugnvik

2014  Installation i Marielundskyrkans meditativa trädgård

2013 ”TRYGG”, utsmyckning på Orrvikens skola, Östersunds kommun


Stipendium/projektbidrag

2020 Mottagit Coronastipendium från Östersunds kommun

2020 Mottagit projektbidrag från KC Nord, ”Hägring”

2015  Mottagit Karin Engelfeldts Minnesfonds stipendium

2014  Mottagit projektbidrag från KC Nord

2013  Mottagit Regionförbundet Jämtlands läns kulturstipendium


Representerad

Inköpt av Östersunds Kommun.

Inköpt av Jämtlands Läns Landsting

Inköpt av Jämtlands Läns Konstförening

Inköpt av Handelsbankens konstförening


Medlemsskap

Medlem i Drejeriet, kooperativ med butik och galleri i Östersund sedan 2011.

Medlem i KC Nord


Utbildning

2017 – 2018 BASIS Konstskola Stockholm, fördjupningsår, konst

2004 – 2009 Socionom med internationell inriktning, Mittuniversitetet

1997 – 2000 Treårigt gymnasium; Konst och Formgivning, Vasaskolan Gävle